Shri Shivaji Vidya Prasarak Sanstha's

Late Karmaveer Dr. P. R. Ghogrey Science College,

Dhule, Maharashtra

'A+' Grade NAAC Re-Accredited

Affiliated to Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon

बहूजन हिताय | बहूजन सूखाय ||

Admission 2024

Date: 07/06/2024

         

2024-25 F.Y.B.Sc.,PLAIN, COMPUTER SCI., BIOTECHNOLOGY., MICROBIOLOGY., BIOCHEMISTRY., ENVIRONMENT SCIENCE.,  या विषयासाठी विज्ञान प्रवेशासाठी S.S.V.P.S. L.K.DR.P.R.GHOGREY SCIENCE COLLEGE, DHULE ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन लिंक दि.18 जून 2022 पासून ते दि. 30 जुलै  2022 पर्यंत सुरू आहे. विद्यार्थी व पालकांनी याची नोंद घ्यावी.

सदरची लिंक :-

https://enrollonline.co.in/Registration/Apply/SSVPSS


अर्जासोबत खालील कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे आवश्यक आहे.                              1. दहावीचे मूळ गुणपत्रकची झेरॉक्स प्रत                                        2. बारावीचे मूळ गुणपत्रकाची  झेरॉक्स प्रत।                            3. आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत।    4. जातीच्या दाखल्याची झेरॉक्स प्रत।                                           5. सध्याचा फोटो व स्वाक्षरी।           

वरील कागदपत्र अपलोड करण्यासाठी आवश्यक आहे ऑनलाइन फॉर्म भरताना काही अडचण असल्यास त्याने महाविद्यालयात येऊन संपर्क करावा 02562272562

Click Here to download: Download